รายงานประจำปีแบบ 56-1งบการเงินคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลดทั้งหมด
2562
Q1 Q2 Q3
2561
Q1 Q2 Q3 FY
FY
2560
Q1 Q2 Q3 FY
FY
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB