งบการเงินปี 2562

งบการเงินปี 2561

งบการเงินปี 2560

งบการเงินปี 2559

งบการเงินปี 2558

งบการเงินปี 2557

งบการเงินปี 2556

งบการเงินปี 2555

งบการเงินปี 2554

งบการเงินปี 2553