เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น
M
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
72.50
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น)
4,100
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.75 (-1.02%)
วันก่อนหน้า - เปิด 73.25 - 72.75 สูงสุด - ต่ำสุด 72.50 - 72.75 ช่วงราคา 52 สัปดาห 67.00 - 91.25

ปรับปรุงเมื่อ: 11 ธันวาคม 2561 10:05

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)