ที่อยู่

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

DATE

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 17:00

PHONE

02-836-1000

FAX

02-836-1098

แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กรอกแบบฟอร์มติดต่อ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล *
อีเมล์ *
โทรศัพท์ *
เรื่องที่ต้องการติดต่อ *
ข้อความที่ต้องการติดต่อ *

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้